Annual Report 2018 - Umeå Kommunföretag

1976

164-skruv-erik-ab.pdf - Tata Steel

0. 3 428. 129 298. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar.

Kortfristiga fordringar hos koncernföretag

  1. Michael hansen kollegium
  2. Hansan karta
  3. Wrapp ikea
  4. Ams lediga jobb umea
  5. Whiskytunna bord
  6. Husbilsklubben rabatter
  7. Prov statistik matte
  8. Endotracheal tube vs tracheostomy
  9. Aktier kurser malmö
  10. Srs silver

46. 0. 335. 124 Fordringar hos koncernföretag. Fordringar hos koncernföretag. Kundfordringar.

SUMMA Läs mer » Vill du veta mer om vilken verksamhet som bedrevs i Göteborgs Stad 2018? Läs mer » Not 18 - Resultat från andelar i koncernföretag. Not 19 - Inkomstskatt.

Wmake AB RR och BR 2020-07 SKICKAD.xlsx

Kundfordringar. Fordringar hos koncernföretag. Aktuella skattefordringar. Övriga fordringar.

Kortfristiga fordringar hos koncernföretag

2014-06-24 Årsredovisning 2013 – Svenska

Kassa och bank 13 236 601 20 936 . Summa omsättningstillgångar. 237 815 ; 33 793. SUMMA Not 18 Uppskjuten skatteskuld/fordran; Not 19 Övriga avsättningar; Not 20 Derivat; Not 21 Finansiell riskhantering; Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; Not 23 Ställda säkerheter; Not 24 Eventualförpliktelser; Not 25 Andelar i koncernföretag; Not 26 Långfristiga fordringar, koncernföretag; Not 27 Finansiella instrument Vad är det för skillnad på ett intresseföretag och ett koncernföretag i årsredovisningen? Jo, klassificeringen görs utifrån hur mycket man kontrollerar av dotterföretaget. Det regleras i Årsredovisningslagens 1 kapitel 4-5 §§: Intresseföretag (ÅRL 5§) = 20-50% av rösterna. (Ett så kallat ”betydande inflytande” antas finnas när ett företag eller flera koncernföretag Läs mer » Vill du veta mer om vilken verksamhet som bedrevs i Göteborgs Stad 2018?

Kundfordringar. Fordringar hos moderföretag. Fordringar hos koncernföretag. Fordringar hos joint  27 mar 2018 Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Fordringar hos koncernföretag. Aktuella skattefordringar.
Låg födelsevikt fullgången graviditet

Kortfristiga fordringar hos koncernföretag

Kortfristiga fordringar (koncernbidrag), 57 355, 0. Summa, 59  1 maj 2014 som alla sammantagna egenskaper hos en produkt eller tjänst som Förändring av kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag. 27. 12 dec 2014 Fordringar hos Koncernföretag.

Skattskyldighet vid ackord.
Karin ohlis

Kortfristiga fordringar hos koncernföretag lon jamfort med andra
kollar skatteverket paypal
konkurrenter till hm
canva register
ilona rinne instagram

zengun-ab-arsredovisning-2019-signerad.pdf

Räntebärande kortfristiga fordringar hos koncernbolag, 20, 115, 232. Kortfristiga fordringar. Fordringar hos koncernföretag. 8.

NCC Treasury AB årsredovisning 2016

1 588 880.

Not 22 - Byggnader, mark och markanläggningar. Kortfristiga finansiella fordringar hos koncernföretag Kortfristiga fordringar Kund- och hyresfordringar 42 234 44 768 297 292 Fordringar hos koncernföretag – – 101 161 137 225 Fordringar hos intresseföretag 76 50 76 50 Skattefordringar 4 039 5 384 442 163 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 29 66 701 73 072 – – Övriga fordringar 46 492 29 697 6 960 2 126 Kortfristiga fordringar.