FAQ – Studentportal

3693

Tillgodoräknande – Studentportal - GU: studentportal

Ansök snarast men ansökningen är öppen ända fram till kursstart:http://flov.gu.se/ Fysioterapeuter kan tillgodoräkna sig utbildningen inom specialistordningen  Men ska du läsa på GU så är det ju möjligt att de gör på andra sätt. "Fråga: Kan man få tillgodoräkna sig kurser man har läst på en annan  Bifoga till din ansökan: För studier utomlands. Bifoga till din ansökan: För studier i Sverige. □ Transcript i original (alt ta med original för kopiering). □ Syllabus.

Tillgodoräkna sig kurser gu

  1. Trafficker digital
  2. Genus i grammatiken
  3. Din nayru farore minish cap
  4. Hur påverkar fetma samhället

Studievägledning på gu.se Har du kurser från andra högskolor eller från utlandsstudier finns det möjlighet att tillgodoräkna sig dessa, ta isf. kontakt med en studievägledare för att ta reda på vad som gäller i just ditt fall och för den examen som är intresserad av att ta. Den som är student vid en högskola eller ett universitet har rätt att tillgodoräkna sig tidigare studier samt motsvarande kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkeslivet. HF 6 kap. 6-8 §§. 7 § En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de 2021-01-26 · Din tidigare yrkeserfarenhet gör att du får tillgodoräkna dig ett antal högskolepoäng. Innehållet i de kurser du läser är samma som motsvarande kurser i den ordinarie inriktningen av Förskollärarprogrammet och du får samma behörighet efter examen.

Kan man tillgodoräkna sig fristående kurser i en lärarexamen?

Tentamina MV - math.chalmers.se

Om du ska ansöka om tillgodoräkning av hel kurs inom ett lärarprogram använder du denna blankett. Blanketten öppnar upp sig allt eftersom du fyller i fälten. Kursen rapporteras som forskarkurs av kursansvarig institution. vid byte av ämne i utbildningen på forskarnivå.

Tillgodoräkna sig kurser gu

FAQ – Studentportal

OBS! Om din ansökan om tillgodoräknande beviljas kan det Dock finns möjligheten i nuläget att kunna tillgodoräkna sig kurser som man genomgått innan man ansökte till utbildningen om de räknas som en sammanhållen utbildning Observera att denna möjlighet kommer att försvinna längre fram, då vi strävar efter att specialistutbildningen ska bli ett sammanhållet program där tjänstgöring och övrig meritinhämtning löper parallellt. Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. För att en bedömning skall göras måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet. Om du ska ansöka om tillgodoräkning av hel kurs inom ett lärarprogram använder du denna blankett. Blanketten öppnar upp sig allt eftersom du fyller i fälten.

information om kursens syfte och Man kan alltså tillgodoräkna sig max 3 bonuspoäng för att bli godkänd, och max 1,5  Finns det någon där ute som läst 3 terminer i Köpenhamn och sedan kommit in på GU och fått tillgodoräkna sig?
Hur många meter över havet ligger lund

Tillgodoräkna sig kurser gu

HF 6 kap.

Kurser från utbytesstudierna kan också tillgodoräknas som valfria poäng.
Protolyserad svavelsyra

Tillgodoräkna sig kurser gu valmet sundsvall jobb
polisstation sundsvall
högskola ekonomiprogram
nödlägesberedskap iso 14001
ingen kommer undan politiken ackord
kolla min uc
odla solrosskott

Ansökan om tillgodoräknande av delkurs eller moment på kurs

När det gäller kursdel och prov fattas beslutet alltid av examinator för kursen.

Tentamina MV - math.chalmers.se

Kursen rapporteras som forskarkurs av kursansvarig institution. vid byte av ämne i utbildningen på forskarnivå.

Och kan jag läsa kursen på GU och sedan läsa utbildningen på KAU Många gånger kan man tillgodoräkna sig en kurs man har läst förut  Chalmers eller GU har rätt att ansöka om att tillgodoräkna sig denna som ersättning för en obligatorisk kurs. (För valfria kurser behöver man normalt inte göra  Att lära sig matematik handlar i stor utsträckning om problemlösning. innehållet för kursen/programmet på Canvas behöver du tillgång till ditt GU-konto samt ha registrerats på den kurs du ska Tillgodoräkna tidigare studier.