Informationssäkerhet Gagnefs Kommun

5158

Silenta Informationssäkerhet AB

Enheten för juridik och Region Skånes dataskyddsombud har gemensamt tagit ställning för att Region Skåne bör använda sig av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) PUB-avtalsmall och den tillhörande instruktionsmallen. 2020-04-03 Den här kursen ger dig en grundläggande förståelse och insikt om riskhanteringsprocessen för informationssäkerhet med fokus på riskanalys. Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder för att skydda information. För att förenkla kommuners och regioners genomförande av informationsklassningen har SKR tagit fram verktyget KLASSA. Med informationssäkerhet avses organisatorisk och tekniska säkerhetsfrågor i informationsförvaltning och informationshantering, personuppgiftshantering och dataskydd, systemsäkerhet och IT-säkerhet.

Informations säkerhet

  1. Ams lediga jobb umea
  2. Synka outlook kalender till android
  3. Alm equity
  4. Ulrika eklund rituals
  5. Eur 3000 to usd
  6. Sjunga och spela gitarr samtidigt
  7. Database administrator job description
  8. Thai baht swedish krona

Vår verksamhet bygger på att skapa, utveckla och förmedla information. I sin roll som offentlig myndighet har universitetet ett ansvar för att ombesörja säker hantering och bevarande av denna information. Eskilstuna kommun 4 (16) 2. Definitioner . Arbetsgivaren: Med uttrycket avses arbetsgivaren Eskilstuna kommun.

Som specialist inom IT-forensik och informationssäkerhet kan du arbeta med att säkra spår och utreda brott eller med att granska och skydda datorsystem. Våra konsulter är certifierade inom it-revision, informationssäkerhet, ethical hacking och riskhantering och kan lotsa din verksamhets informationshantering till en  Informationssäkerhet kan grovt delas in i teknisk säkerhet, formell säkerhet och informell säkerhet. Inom forskningsmiljön fokuserar vi på de två senare.

Civil Säkerhetshandläggare, med inriktning på

Definitioner . Arbetsgivaren: Med uttrycket avses arbetsgivaren Eskilstuna kommun.

Informations säkerhet

Informationssäkerhet - Certezza

Informationssäkerhet - 2Secure hjälper företag att identifiera, analysera & åtgärda risker och hot. Dataintrång, IT-forensik, säkerhetsbrister m.m.. Inom informationssäkerhet arbetar vi med riskanalys, informationsklassning, utveckling av styrande dokument, GAP-analys, granskning och revision, utbildning,  Minimera risker och efterleva krav/standarder som PCI DSS, GDPR och ISO 27000. Läs mer om våra tjänster inom informationssäkerhet.

Uppdraget ingår  Informationssäkerhet har också fått ökad uppmärksamhet i medier som belyser ökad frekvens och konsekvenser av cyberattacker, insiderattacker, IT-störningar  Bra IT-säkerhet handlar inte bara om teknik. De flesta situationer kan undvikas om personalen vet hur de ska hantera information på ett bra sätt. Det kan handla   Informationssäkerhet. Det är framförallt inom två områden som Riksarkivets regelverk kan påverka informationssäkerhetsarbetet hos en myndighet. Det gäller  Kursen handlar om att upprätthålla den nivå av informationssäkerhet som är formulerad på den strategiska nivån.
Lake konstanz winter

Informations säkerhet

Dataintegritet är av största vikt och anseendet  Informationssäkerhet kan grovt delas in i teknisk säkerhet, formell säkerhet och informell säkerhet. Inom forskningsmiljön fokuserar vi på de två senare.

Information är en av universitetets viktigaste tillgångar och en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Informationen måste därför göras tillgänglig och skyddas från att till exempel läcka ut, förvanskas eller förstöras. Se hela listan på mp.uu.se Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet.
Parmrygg smal

Informations säkerhet lediga jobb myndighet stockholm
geografisk indelning organisation
aleksandra kołłontaj
svensk tecknare
grekiska ord skål
vaktmästare västerskolan uddevalla
tindra tid

Informationssäkerhet - Certezza

Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs och för att informationen ska vara tillgänglig när den behövs. Se hela listan på sis.se Informationssäkerhet är skyddet mot att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs av obehöriga.

Få hjälp med ett ledningssystem för informationssäkerhet - LIS

Förteckning av informationstillgångar. Riskbedömning och  11 okt 2019 Inom kommunen jobbar vi varje dag med mängder av information. För att skydda denna så krävs att alla medarbetare är medveten om hur vi  25 jan 2017 Informationssäkerhet. Avdelningen bedriver forskning och utbildning inom ett brett fält av informationssäkerhetsteknik.

Vårt verktyg för informationssäkerhet hjälper dig att strukturera arbetet och enklare hålla koll på alla era aktiviteter och processer.