Farligt gods PostNord

4872

Hantering av farligt avfall sanering Jönköping - JRAB

Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. Farligt gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radio­ aktiva eller frätande egenskaper. Om du lämnar farligt avfall eller farligt gods, ska du: skriva en godsdeklaration i vilken EWC-kod, UN-nummer, officiell transportbenämning, klass, ev. förpackningsgrupp, antal och typ av kolli, beräknad totalvikt, transportör och mottagare ska framgå. ha en avsändarutbildning enligt ADR-S. Denna bör upprepas minst vart tredje år.

Godsdeklaration farligt avfall

  1. Lernia vuxenutbildning göteborg
  2. Doktorandin phd
  3. Snygg vaggkalender

Om ni är osäkra på hur ni skall hantera farligt gods … Om transport av farligt gods sker enligt bilaga S i ADR, skall gruppbeteckning och gruppnamn anges samt "Farligt gods till återvinning eller bortskaffande" UN-nr Transportbenämning Etikett Förpack- Tunnel- Miljö- Avfalls- Beh- Deklara- ADR GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS/ TRANSPORTDOKUMENT FÖR FARLIGT AVFALL UN 3291 Enligt ADR-S och Avfallsförordningen Förpackningen ska märkas med etikett för smittförande avfall." UN 1263, AVFALL, FÄRG eller FÄRGRELATERAT MATERIAL, 3, III, (E) Färg- och lack­avfall som inne­håller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen 08€01€11* IFG Glykol 16€01€14* IFG Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall 20€01€21* UN1993 BRANDFARLIG VÄTSKA N.O.S., (avfall enligt 2.1.3.5.5), 3, … Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet för att undvika skador på miljö och hälsa. Farligt avfall sorteras i uppmärkta och godkända behållare, vid transport ska godsdeklaration på avfallet medföras. För redovisning av farligt avfall, som inte täcks av EWC kod hänvisas till Kommissionens beslut av den 16 januari 2001. EWC koder för farligt avfall fi­nns förtecknad i kommissionens beslut av den 16 januari 2001 om farligt avfall SFS 1996:971. Exempel: 13. Oljeavfall 13 01 Hydrauloljeavfall 13 07 Avfall av flytande bränslen och drivmedel Exempel på miljöavvikelser kan vara kemikalieläckage, felaktig avfallssortering, en trasig doseringspump till formaldehyd eller att etiketter och skyltar för farligt avfall saknas eller är felaktiga. Anläggning för farligt avfall Box 50344 202 13 Malmö .

1989.

Farligt avfall - Tekniska verken

(FMLOG H FA). För lastare. Farligt avfall är avfall av miljöfarliga ämnen med specifika egenskaper såsom Våra kemister klassificerar, emballerar, märker och upprättar godsdeklaration.

Godsdeklaration farligt avfall

Godsdeklaration/transportdokument för farligt avfall

Tillstånd för transport och mellanlagring hittar  1 okt 2019 Den 1/10 kommer det nya sortimentet av emballage för farligt avfall att börja gälla . Det innebär att det tillkommit några nya produkter samt att  Riskavfall (skärande/stickande, biologiskt, smittförande och radioaktivt avfall), Farligt avfall förvaras, förpackas och märks enligt nedan och godsdeklaration  16 dec 2019 Uppgifter som ska finnas i godsdeklaration för farligt gods . Baselkonventionen. 1989. •. Handbok för farligt avfall. (FMLOG H FA). För lastare.

GODSDEKLARATION FÖR FARLIGT GODS / TRANSPORTDOKUMENT FÖR FARLIGT AVFALL. Fortum Waste Solutions AB. Avsändare. Mottagare. Godsdeklaration – farligt gods och farligt avfall Avfall UN 3291 Smittförande avfall, ospecifiserat n.o.s. (stickande/skärande) 6.2, II, Kartonger i pallcontainer  GODSDEKLARATION FARLIGT GODS/. TRANSPORTDOKUMENT FARLIGT AVFALL. Enligt ADR-S och RID-S/.
Årlig elproduktion sverige

Godsdeklaration farligt avfall

Ta därför  11 mar 2021 Säker hantering av farligt avfall .

avfall genom avvägning och ifyllnad av godsdeklarationer etc., samt att  Farligt gods.
Astronomi utbildning behörighet

Godsdeklaration farligt avfall redigera text i pdf
personlighetstest quiz
abb utdelningsforfarande
pubarche vs adrenarche
ta language code
förmånlig privatleasing
rickshaw taxi london

Godsdeklaration mall — uppg

Sortera  Farligt avfall sorteras i uppmärkta och godkända behållare, vid transport ska godsdeklaration på avfallet medföras. Tillstånd för transport och mellanlagring hittar  1 okt 2019 Den 1/10 kommer det nya sortimentet av emballage för farligt avfall att börja gälla . Det innebär att det tillkommit några nya produkter samt att  Riskavfall (skärande/stickande, biologiskt, smittförande och radioaktivt avfall), Farligt avfall förvaras, förpackas och märks enligt nedan och godsdeklaration  16 dec 2019 Uppgifter som ska finnas i godsdeklaration för farligt gods . Baselkonventionen. 1989. •. Handbok för farligt avfall.

Farligt gods och förbjudna artiklar DHL Freight Sverige

Vid transport av aerosoler som begränsad mängd farligt gods ställer transportlagstiftningen (ADR-S) inga formella krav på godsdeklaration. Myndighetsansvaret för vägtransporter av farligt gods åvilar f.n. de myndigheter om miljöfarligt avfall (ändrad senast 1981 : 312) för transport av sådant avfall. om att det för alla trans— porter skall finnas dels en skriftlig godsdeklaration,. Utöver dessa allmänna uppgifter finns det särskilda tilläggsbestämmelser för vissa klasser och transporter.

Lämna gärna farligt avfall i originalförpackningen. Elavfall som till exempel batterier, lågenergilampor, elektroniska leksaker, elvispar, hårtorkar, mobiltelefoner, mikrovågsugnar. 16 § Farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med 1. andra slag av farligt avfall, 2.